Vertrouwenscontactpersoon

DSTV wil een veilige sportomgeving bieden. Je moet bij ons met plezier kunnen sporten, zonder allerlei knagende gedachten over de manier waarop we met elkaar omgaan. Als extra voorzorg hebben we de functie van Vertrouwenscontactpersoon ingericht. Bij deze persoon kun je terecht als je ziet, merkt of een sterk vermoeden hebt dat er iets mis is in de manier waarop leden met elkaar of met jou omgaan.

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn Ate en Gretha van der Veen, vader en moeder van Ewout, Fleur, Daan en Bente. Wij zijn beiden heel sportief en wij dragen de vereniging DSTV een warm hart toe. Onze beide dochters zijn jarenlang actief geweest op het gebied van gymnastiek, turnen en dans.

Toen wij werden gevraagd om vertrouwenscontactpersoon te worden, hebben wij dan ook meteen ‘ja’ gezegd. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt en wat de werkwijze is.

Wat is ongewenst gedrag?

Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten (schoppen, slaan etc.). Kortom, gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt. Overal waar groepen mensen bij elkaar komen, bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenscontactpersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Bij DSTV kunnen we op een ontspannen manier sporten en elkaar ontmoeten en gelukkig zien wij dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat bijvoorbeeld als een grapje begon, vervelend wordt. Het kan zijn dat jij of iemand anders in je omgeving daar onder te lijden heeft. Dan gaat het gedrag over een grens.

Wanneer neem je contact op?

Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost en het moeilijk vindt om er met je ouders, trainer of coach over te praten, dan kun je het voorval met één van ons bespreken. In de allereerste plaats luisteren we naar je verhaal. Vooral niet  denken dat je zeurt, overdrijft of dat je een verklikker bent. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je altijd terecht en je kunt er zeker van zijn dat alles wat je zegt tussen ons blijft. Samen bekijken we op welke manier je klacht het beste afgehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen wij geen verdere stappen ondernemen. Wat wij wel altijd moeten doen, is dat wij de klacht (zo mogelijk anoniem) moeten melden aan het bestuur.

Hoe neem je contact op?

Je kunt ons mailen op  vcp@dstv.nl of bellen op 06-11063878 (Gretha) of 06-51984944 (Ate).

Voor meer informatie over de taken van een vertrouwenscontactpersoon:

https://www.nocnsf.nl/stream/bijlage-3-functieprofiel-vcp